Ang aming mga proyekto

Pagpapatupad ng aksyon sa oxygen

Mayo 2017
Sa unang taon ng 2017, magtatayo kami sa bayan ng Tigwi ng pag-install ng medical oxygen bottles para sa populasyon.
May nakuha kaming impormasyon na ang mga tao ay dumaranas ng ilang problema sa paghinga at kinakailangan pa nilang pumunta sa malapit na bayan ng Torrijos, pero sa kanilang pagdating doon, ang ilan ay wala ng buhay dahil sa kakulangan ng oxygen.
image-7760277-Bouteille_oxygéne.jpg
Itong proyekto ay sinimulan na at patuloy pang sinasaayos kasama ng iba pang aksyon pang-kalusugan para sa mga susunod na buwan at taon pang padating.

Tingnan ang " Mga aksyon sa kalusugan " para sa detalye at larawan.

Pagpapatupad ng aksyon sa Gravity Lamp

Sa unang kalahating taon ng 2017, nais naming simulan itong proyekto ng gravity-lamp na gumagana kahit hindi kailangan ng kuryente para magkailaw, na mas kailangan sa mga lugar na madalang madaanan ng kuryente. Maglala-an kami ng ilang copya nitong lampara para sa pag-testing at nakapadende sa resulta kung ilan ang aming maipapadala.
image-7760340-lampe_à_gravité.JPG

Pagpapatupad ng industriya ng mga gamot


Tingnan ang pagkakataon upang simulan ang pamamahagi ng mga gamot sa pakikipagisa ng parmasya ng Torrijos sa pamamagitan ng reseta medikal.

Sa ngayon, wala pa kaming kausap para sa sektor na ito. Ang proyektong ito ay maguumpisa èa lamang sa aming susunod na biyahe sa Marinduque, plano sa taong 2017.

Pagpapatupad ng mga gawaing yari sa kamay


Maghanap ng mga taong manggagawa na may karunungan at kagalingan sa gawaing yari sa kamay. Ang layunin nito ay upang mabili nang sa gayon ay makatulong sa kanilang pamilya, at maaring makaakit sa iba pang mga tao.

May isang tao na sana ang maaaring magsimula ng  pagpapatupad ng unang yugto ng proyekto, sa kasamaang palad isang pangunahing sagabal ang pumigil sa kanila.

Mula sa Geneva ito ay masyadong mahirap upang i-set up ang buong imprastraktura, at higit pang mga bagay na gawa sa kahoy (niyog, kawayan at palm, ay napapailalim sa pag-apruba ng pamahalaan, na sinusubaybayan sa pamamahala ng deforestation.

Pagpapatupad ng canteens ng paaralan


Ang pangunahing layunin ng aming kapisanan ay upang mabigyan ng pagkakataon ang mga bata na magkaroon ng isang balanse at malusog na pagkain, upang paganahin ang isang mas mahusay na kalidad ng buhay at pag-aalaga sa kanilang mga sarili.

Samakatuwid, may posibilidad na pwedeng magsimula ang isang kantina ng paaralan alinman sa paligid ng paaralan ng Tigwi Torrijos, sa tulong ng mga munisipalidad.

Bilang bumubuo ng samahang ito pwede ding mangyari na maipahiram ko ang aming lupa na kung saan malapit ito sa paaralan Tigwi Torrijos.

Hulio 2015

Sa aming paglalagi doon, nakuha naming kausapin ang mga opisyal ng kantina ng paaralang kinder (Tingnan ang larawan)
Sa aming pagpupulong, kami ngayon ay kailangang taasan ang mga pondo upang makatulong ito at maisagawa ng maayos ang aming misyon na makapagbigay ng magandang nutrisyon sa mga bata pati na rin sa mga matatanda.
Febrero 2016

Ang proyektong ito ay nagsimula na rin at paulit-ulit sa bawat buwan.

Tingnan dito " Ang aming mga aksyon " detalye at mga larawan ng mga aksyon na ito.
Pagkabit ng mga water filters para sa paglilinis ng tubig kahit walang kuryente
Ang challenge ng mga darating na taon ay ang pag-access sa inuming tubig, ay nais na i-install ang filter na tubig sa lugar hangga't maaari ang Association Anak-Ko. Ang mga filter ay hindi nangangailangan ng koryente, na gumagawa ng mga ito napaka-epektibo sa mga lugar na madalas na walang koryente.Sa darating na 2016, magsisimula kaming harapin nang seryoso na dapat ma-set up ang isang proyekto.

Enero 2016

Napag-alaman ng aming komite mula sa mga tagapangasiwa sa Tigwi, para masimulan ang proyekto, ito ang mga pangunahing nangangailangan :

     Para sa paaralang elementarya ng Tigwi 2 filters

     Para sa Junior High School ng Tigwi 2 filters

     Para sa Senior High School ng Tigwi 2 filters

     Para sa 2 Kindergarden School ng Tigwi 2 filters, bawat-isa

Ang kabuuan na  filters sa isang badyet ay CHF 2,000.00(Umaabot na Php 100,000 o PHP12,500 Kada filter.

Susubukan naming humingi ng tulong  sa lungsod ng Lancy para sa kanilang bahagi sa proyektong ito, kung maaari kalahati, at ang Association ay popondohan ang iba pang kalahati.


Tingnan " Mga aksyon sa water filters " para sa detalye at larawan na naisagawa na.

Pagbibigay ng mga damit at mga laruan


 Ang pamamahagi ng mga damit at mga laruan, ay mangyayari kung saan naka address ang association.

Damit :

Ang mga damit ay dapat ibigay sa mga bawat batang may pangangailangan,  Kami ay mayroon ng mga tao sa site para sa proyektong ito.

Laruan :

Mga Laruan na nakolekta sa Switzerland, ay ibinahagi sa Kindergarten at nursery.

Kami ay mayroon ng mga tao sa lugar upang magpatuloy ang proyekto na ito kung saan ay na-set up na.

Tingnan " Ang aming mga aksyon " mga proyekto na naisagawa na.

Pagpapatupad ng pag supply ng mga material computer sa bawat paaralan


Ang mga institusyon dito sa Switzerland ay nagtitipon para makalikom ng magsponsor sa pamimigay ng mga computer para sa mausbong na edukasyon ng paaralan.

Ang proyektong ito ay pinasimulan sa pagpapadala ng 13 mga kahon ng mga kagamitan sa computer, at 18 kahon ng mga gamit sa paaralan.

Tingnan " Ang aming mga aksyon " mga proyekto na naisagawa na.

Maghanap sa Marinduque ng mga aktibong mga miyembro at mga boluntaryo


Upang maisagawa ang mga proyektong ito, kinakailangan na may mga taong boluntaryo na makipag coordonate sa tulong ng mga baranggay komite.

Ang ilang mga tao ay tumugon positibo sa aming kahilingan, dapat  ngayon ay magkalap ng pondo upang mabigyan ng buhay o upang ipagpatuloy ang mga proyekto.

N