Mga aksyon sa kalusugan

2017

Mayo 2017

Oxygen cylindersimage-7760277-Bouteille_oxygéne.jpg

Blood Pressureimage-8056255-tensiometre-manuel-avec-stethoscope.jpg
Sa unang bahagi ng buwan ng Mayo, nag-order kami at nakatanggap ng 2 bote ng oxygen, at pang-blood pressure na ipapamahagi namin sa mga naninirahan sa bayan ng Tigwi at mga kalapit nayon.

Noong ika-21 ng Mayo, sa ika-tatlong anibersaryo ng samahan, nakinabang ang mga unang tao sa aksyong ito.
image-8115617-Action_santé_mai_2017_08.jpg
Hunyo 2017
Noong Hunyo 6, 2017, sa aming pagpapatuloy ng aming aksyon, nagkaloob pa kami ng mga aparato tulad ng nebulizer, pangsukat ng sugar ng dugo, compresses, bandages, bulak, alkohol, disinfectant, at iba pang mga produckto.
image-8152988-Action_santé_juin_2017_01.jpg
Julyo 2017

Wheelchair

image-8164631-Chaise_roulante.jpg
Noong buwan ng Hulyo 2017, ang populasyon sa bayan ng tigwi at kalapit-bayan nito, ay magkakaroon ng wheelchair para sa mas madaling paglilipat ng mga taong nangangailangan.

Miyerkules, Hulyo 19, 2017 ang mabuting puso ng Parmasiya ng Geneva ay nagbigay ng mga gamot para sa Anak-ko Association.  Mayroong 327 na pakete ng mga gamot na nagkakahalaga lahat-lahat humigit 4,200 swiss francs. Taos-puso kaming nagpapasalamat kay Ginoong Gérard BÉDAT, mula sa parehong pangalan ng parmasiya.

Mga gamot

image-8233337-logo_médicaments.PNG

N