Mga aksyon sa water filters

Water filters
2017

Marso 2017

Noong Marso 2, 2017 naisama sa 6 na kahon na pinadala sa Pilipinas ang filters ng tubig. Dumating ito sa unang linggo ng Hunyo na ikakabit sa bagong paaralan ng Tigwi.

Agosto 2017

image-8307941-Action_filtre_2017_04.jpg
2016
Mayo 2016

Bumili kami at natanggap namin ang 8 na filters ng tubig, ito ay naka-pack na at handa nang ipadala sa buwan ng Hunyo para sa susunod na cargo.

Agosto 2016

Nagpadala kami ng anim na kahon ng mga materyales noong unang bahagi ng Agosto at inaasahang dumating ito ng Septyembre 2016. Ito ay proyekto na maari pang mapalago sa taong 2017 upang magbigay kasangkapan sa iba pang lokasyon at makita kung ito ay mabisa.

Nobyembre 2016

Sa ika-10 ng Nobyembre sa taong ito, naganap ang paglagay ng mga filters ng tubig sa bawat klase ng paaralan ng bayan ng Tigwi at Macawayan, pati na rin sa nursery.
Isang malaking pasasalamat para sa l'Association Etre-Tibet at sa Club Richelieu  Genève  para sa pagpondo ng proyektong ito.

N