Pagkalap ng Pondo

Paano nakokolekta ang mga pondo ?


Mayroon kaming iba't ibang mga pinagmulan ng pagpopondo para sa aming kapisanan.

1)  Kusang-loob na ambag ng mga miyembro ng komite

2)  Kusang-loob ng mga kontribusyon mula sa miyembro benefactors

3)  Mga Donasyon, at mga tulong mula sa mga awtoridad

4)  Pagbebenta ng mga damit at iba't-iba pang mga gamit na makikita dito sa aming website '' ShopGeneva.ch '' na ang benepisyo ay mapupunta asosasyon.

5)  Sa pagkakalap ng 5 centimos o mas higit pa mula dito sa mga naninirahan sa ilang bahagi ng Geneva at kalapit na bansa na France.

Para sa impormasyon, ang isang kilo ng 5 centimos swiss ay pumapahalaga ng 27.75 francs (Php 1,300.00) sa 555 pirasong barya.

Paano ipinamamahagi ang pondo ?


Una, ang mga pondo na makokolekta ay ipapadala sa aming financial manager sa Manila.

Pagkatapos, ang mga pondong ito ay ililipat sa isang account sa Marinduque. Isang tagapamahala doon ang bahalang mag-asikaso sa pagbili ng mga pagkain, at gamot upang maipamahagi ito.

Ano ang badyet ng kapisanan ANAK-KO ?


Ang badyet para sa 2014 ng asosasyon ay nasa 1,300 francs. Noong 2015 ay nakatakdasa halos 3,000 francs. Sa taong 2016, inaaasahan namin ang isang badyet ay umabot ng CHF 10,000.

Paano mag-ambag ng mga pananalapi para sa kapisanan ANAK-KO ?


Alinman sa pamamagitan ng pagbabayad voluntaryo ng 50.swiss francs, alinman sa pamamagitan ng pagbabayad nang cheque isang beses isang taon, upang maging myembro ng samahan :

Ang postal account numero ay 14-868365-6 - IBAN CH34 0900 0000 1486 8365 6


Alinman sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon sa aming bank account :

BCGE bank account numero 5044.27.69 - IBAN CH5900788000050442769


Kung walang kakayanan na gamitin ang e-finance at e-banking, mag-iwan na lang ng mga detalye sa aming form ''Ang iyong kabayaran'', na nagpapahiwatig na kontribusyon o donasyon, at papadalhan na lang namin ng cheque bills.

R